Kurser

lova1

På våra kurser arbetar vi utifrån principen att hundar av alla raser inte bara är medlemmar av arten “Hund” – de är också individer. Nedärvda och “rastypiska” egenskaper får aldrig begränsa träningen då hundens individuella förutsättningar i stor utsträckning påverkar hundens beteende. Hundar lär olika fort, så vi råder alla hundägare att ge er träning tid och ha tålamod, både med er själva och hunden. Att ställa för höga krav på hunden försvårar inlärningen och kan ge upphov till felbeteenden – det är därför viktigt att vi sätter upp små mål på vägen till målbilden. Dom största genombrotten kommer efter många, små steg i rätt riktning.

Grunden i vår träning vilar på Barbro Börjessons koncept – dom “Fyra lätta stegen till samförstånd”. Teknikerna syftar till att bygga relationen mellan hund och förare och nå en punkt där båda parter känner att man kan lita på varandra. Vi arbetar mycket med kontakt, följsamhet och tillit. Vi lägger stor vikt vid tydlighet – hunden skall inte behöva undra om den gjort rätt eller fel. Husses eller mattes samtycke eller missnöje skall vara tydligt, ärligt och uppriktigt. Vi berömmer när hunden gör rätt och korrigerar när den gör fel – och sedan låter vi hunden prova igen tills den väljer att göra rätt.


Grundlydnad

Målet är att skapa en bättre kontakt, ett samförstånd mellan hund och hundförare. Träningen syftar till att lära hundföraren att tolka hundens signaler och anpassa träningen efter hundens förmåga och språk.

Hunden kommer till följd av en tydligare hundförare visa bättre kontakt och bli mer uppmärksam på förarens signaler och kommandon. Hunden skall också bli mer mottaglig för husse/mattes samtycke eller missnöje.

Grundlydnaden, dvs samförståndet mellan hund och förare är grunden i all framgångsrik vidare träning, må det vara agility, viltspår eller apportering.

En lydig hund blir dessutom en trevligare familjehund.

trana_sitt_3_labradorer_476x235-width476


Spårträning

Att spåra är bra hjärngympa för hunden.

Du kan inrikta dig på sporten viltspår, förbereda dig och din hund för ett arbete som eftersöksekipage i enlighet med Svenska Jägareförbundets auktorisationsplan eller bara ägna dig åt spårande för ditt och hundens nöjes skull.

Alla hundar kan läras att spåra – det ligger i deras natur att med nosens hjälp söka efter byte, men det är viktigt att hunden får skaffa sig erfarenhet och träna på att sortera doftinformation.

Under kursen får du lära dig spårteori, hur du lägger spår och hur du läser din hunds signaler för att avgöra om hunden lyckas eller inte. Vi anpassar spårsvårigheten efter varje ekipage.

Många av kursdeltagarna väljer därför att gå kursen igen och igen.


Privatlektioner

Om tiderna på kurserna inte passar eller ni behöver extra hjälp, så går det boka privat lektion.