4 Lätta Steg

ENKELT

Dom fyra lätta stegen syftar till att bygga relation mellan hund och förare. Metoden passar alla hundar – unga som gamla – och är enkel att komma ihåg och bygga vidare på. Dom fyra lätta stegen är grunden till all annan dressyr

NATURLIGT

Metoden har sin grund i hur tiken uppfostrar sin valp – frihet under ansvar med tydliga gränser. Vi arbetar med att lära föraren att läsa sin hund och vara tydlig i sitt samtycke och missnöje.

SNABBT

Eftersom vi anpassar träningen efter varje ekipage och lärandet sker på hundens villkor når vi snabba resultat som är lätta att underhålla och bygga vidare på. När relationen fungerar kommer resten mycket lättare.

VAD ÄR DOM FYRA LÄTTA STEGEN?

14207698_10153902127462914_7637893969802220324_o

Dom Fyra Lätta Stegen har utarbetats av Barbro Börjesson och var från början ett sätt att bygga sunda relationer med valpar. Med Barbros mångåriga erfarenhet av hundträning insåg hon snart att metodiken fungerade lika bra på vuxna hundar. Vi tror att all hundträning börjar och slutar med att relationen mellan hund och förare fungerar. En god relation leder till samförstånd, och samförstånd leder till samarbetsvilja. Detta är grunden i vår filosofi.

Hantering!

Hundar är flockdjur, och kroppskontakt är viktigt för social samvaro. Vi använder kroppskontakt för att förstärka en leksituation, att ge stöd i en stressfull eller olustig situation och för att visa samtycke eller missnöje. Steget syftar till att lära hunden och föraren att kommunicera via beröring och skapa tillit. Här lägger vi grunden för fortsatt apporteringsträning och ger förutsättningar för problemfri kloklippning, pälsvård, fästingplockning etc.

Följ mig!

Vi nyttjar hundens inbyggda önskan att följa flocken. Här lägger vi grunden för en kontaktsökande hund som håller reda på flocken. Följ Mig är grunden till inkallning, linförighet, fotgående och apportering och lägger grunden för en väldigt god vana – hunden håller koll på sin förare istället för tvärtom.

Nu skall vi leka!

Här kastar vi titlarna och lär oss leka med våra hundar. Leken är väldigt relationsstärkande och en viktig del av en trivsam samvaro i flocken. Stegen syftar till att bygga relation och tillit mellan hund och förare. Under kursen lär vi oss hur vi leker på “rätt” sätt med våra hundar och hur vi påbörjar och avslutar en aktivitet.

Viktigt Ord!

Att ha ett par viktiga ord som alltid skall gälla, oavsett situation eller omgivning är viktigt för att föenkla vardagslivet. Att kunna få hunden att sitta och kunna lita på att hunden sitter kvar tills den lösts från kommandot är guld värt. Vi arbetar med få kommandon och visar hur man ger kommandon en “viktig”-stämpel. Det är dessutom ett enkelt sätt att ge hunden en arbetsuppgift den måste koncentrera sig på. Detta kan vara till stor hjälp om hunden blir stressad eller visar felbeteenden.