Kurser 2022Valpkurs

Vi jobbar mycket med inlärning och diskuterar valpens första år, vad man bör tänka på och att arbeta med.
Valp 4-6 månader

4 gånger 
Kostnad: 1.500 kr

Plats: Mulseryd

Nästa kurs planeras med start V.28

Tänkta datum: 16-17-23-24/7

3 platser kvar

Klicka in på Anmälan


Grundlydnad


Hundkurs i grundlydnad för nybörjare eller för mer erfarna hundägare
Är en kurs där vi praktiskt kombinerar den individuella träningen med gruppträning för att få olika störningar samt teori om hundar och lydnad. Vi har individuell träning och anpassning för varje ekipage efter kunskap och mognadsgrad.


5 gånger 
Kostnad: 1.750 kr
Plats: Mulseryd

”Nästa kurs planeras med start V.34”

Tänkta datum är: 23/8-30/8-6/9-13/9-20/9

Klicka in på Anmälan


FORTSÄTTNINGSKURS GRundlydnad

Nästa kurs planeras med start V.34

Tänkta datum: 24-31/8-14-21/9

4 gånger

Kostnad 1.900 kr

Här höjer vi tempot och jobbar mycket med lös hund.

För dig som har en grundlydnad på din hund och känner att du vill ta träningen till en ny nivå.

Här tränar vi nära störningar i olika miljöer och ställer större krav på hundarna.

Övrigt: Hund som gått grundkursen.

Klicka in på Anmälan


Viltspår

Anlagsträning

2 Helgdagar
Kostnad 1000 kr

Nästa kurshelg planeras med start V.35

Tänkta datum: 3-4/9

6 Platser kvar


Krav: Alla raser är välkomna men hunden bör vara över 6 månaders ålder.
Syfte: Att få värdefulla kunskaper såväl teoretiska som praktiska om träning av hundens viltspårsarbete. Kursen avses ge en god grund att klara av ett viltspårsprov och även att bli en effektiv eftersökshund.

Målet är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i:

• Att få hunden i rätt arbetsstämning.
• Utbildning av viltspårhundar.
• Spårträning för hund och förare.
• Upplägg och genomförande av träningen.
• Regelverket för viltspårprov.

Vi kommer även att kunna erbjuda er att gå ett anlagsprov med er hund efter avklarad kurs.


Kursen är en lämplig förberedelse för kursdeltagare som planerar att gå Svenska Jägareförbundets E-Eftersökskurs eller planerar att gå ett viltspårprov.

Klicka in på Anmälan


Fortsättningskurs viltspår

Öppen Klass träning

Kostnad 1000:-

2 Helgdagar

Nästa kurshelg planeras med start V.29

Tänkta datum: 23-24/6

3 platser kvar

Här fördjupar vi oss ytterligare i att läsa av hunden i sitt spårarbete och er teknik att lägga spår i öppenklass i er jakt på viltspår Championatet.

Klicka in på Anmälan


Eftersöksutbildning

Krav:
Hund lämplig för eftersök och att den digitala teoretiska utbildningen är inläst och avslutad.
Längd:
22 timmar om inte annat anges.
Syfte: Ge deltagaren en praktiskt inriktad kurs som ger värdefulla kunskaper om träning och genomförande av eftersök.
Mål:
Ge deltagaren fördjupade kunskaper om och färdigheter i:
Eftersökens upplägg
Säkerhet under alla faser
Arbetet på skott- och olycksplatser
Spårträning för hund och förare
Utbildning och användning av eftersökshundar
Samarbete och förmedling för ökat uppklarande
Viltets anatomi
Eftersöksskytte
Eftersöksjuridik
Trafikeftersök


Första delen i eftersöksutbildningen är digital och kostar 249 kr.
Ni kan läsa mer på Jägareförbundets hemsida
https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/ 

Kostnad 2.495 kr

Klicka in på Anmälan